Prací prostředky Prací gely Italské Chante Clair - Mýdlo na praní s bílým pižmem 27-54 praní, 1500ml

Italské Chante Clair - Mýdlo na praní s bílým pižmem 27-54 praní, 1500ml

Ean: 8015194515355
Výrobce Chante Clair
Země původu Itálie
Dostupnost: skladem
Cena: 129,00

Sapone da Bucato Muschio Bianco

Varování: Produkt je specifikován jako dráždivý.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používat dle specifikace, nepolykat. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zamezte styku s očima a kůží. Používejte ochranné rukavice/brýle. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nevdechujte výpary. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je lze vyjmout snadno. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (nevyvolávejte zvracení).


Poslední prohlížené položky