Prací prostředky Prací gely Italská Spuma di Sciampagna - Gel na praní vlny, kašmíru, hedvábí a všech jemných tkanin 16-32 praní, 1000ml

Italská Spuma di Sciampagna - Gel na praní vlny, kašmíru, hedvábí a všech jemných tkanin 16-32 praní, 1000ml

Ean: 8007750009736
Výrobce Spuma di Sciampagna
Země původu Itálie
Dostupnost: skladem
Cena: 119,00

Spuma di Sciampagna - Bucato Delicato Nutrifibra

Varování: Produkt je specifikován jako dráždivý.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používat dle specifikace, nepolykat. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zamezte styku s očima a kůží. Používejte ochranné rukavice/brýle. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nevdechujte výpary. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je lze vyjmout snadno. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (nevyvolávejte zvracení).


Poslední prohlížené položky