Prací prostředky Prací gely Italská Spuma di Sciampagna - Gel na praní bílého a barevného prádla s marseilským mýdlem 33-66 praní, 1980ml

Italská Spuma di Sciampagna - Gel na praní bílého a barevného prádla s marseilským mýdlem 33-66 praní, 1980ml

Ean: 8007750001013
Výrobce Spuma di Sciampagna
Země původu Itálie
Dostupnost: skladem
Cena: 199,00

Spuma di Sciampagna - Lavatrice Marsiglia

Varování: Produkt je specifikován jako dráždivý.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používat dle specifikace, nepolykat. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zamezte styku s očima a kůží. Používejte ochranné rukavice/brýle. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nevdechujte výpary. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je lze vyjmout snadno. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (nevyvolávejte zvracení).


Poslední prohlížené položky